Selectați limba dvs

Buletinul informativ al informațiilor de interes public

Buletinul informativ al informațiilor de interes public din cadrul AGIFER

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea AGIFER:

 • Ordonanța Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței – link
 • Hotărârea Guvernului României nr.117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România - link
 • Ordinul nr.732/2013 privind personalul împuternicit să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art.92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.117/2010 - link
 • Hotărârea Guvernului României nr.716/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției de Investigare Feroviară Română - AGIFER și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor - link
 • Ordonanța de Urgență nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar- link 
 • Ordinul MT nr. 60/2016 privind aprobarea modului de calcul și a nivelului tarifar, pe tip de activitate, pentru activitățile de investigare a accidentelor și incidentelor feroviare, efectuate de Agenția de Investigare Feroviară Română – AGIFER - link
 • Ordonanța de Urgență nr.73/2019 privind siguranța feroviară – link
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/572 al Comisiei din 24 aprilie 2020 privind structura de raportare care trebuie urmată pentru rapoartele de investigare a accidentelor și a incidentelor feroviare - link
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor AGIFER:
 • Regulamentul de organizare și funcționare – link
 • Organigrama AGIFER – link
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea AGIFER și ale salariatului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:
 • Laurentiu DUMITRU, director general - telefon +4021.307.79.03, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Mircea NICOLESCU, director general adjunct - telefon +4021.307.18.72, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
d) coordonatele de contact ale AGIFER:
 • datele de contact ale autorității: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese e-mail:
             Agenția de Investigare feroviară Română – AGIFER
             București, sector 1, Calea Griviței nr.393
             Telefon: +4021.307.22.97
             Fax: +4021.311.66.10
             email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • programul de funcționare al instituției:
             luni – joi: 08:00-16:30
             vineri: 08:00-14:00
e) audiențe:
Marți 10:00 - 12:00 la sediul din Calea Griviței nr.393, Mezanin, camera 7
Înscrierile pentru audiențe se fac la secretariatul AGIFER în ziua de Luni, între orele 13:00-15:00 - link
f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil:
 • Bugetul aprobat - link
 • Bilanțul contabil - link
g) programele și strategiile proprii - link
h) lista cuprinzând documentele de interes public – link
i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii – link
j) modalitățile de contestare a deciziei AGIFER în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate – link-uri