Selectați limba dvs

Fișe Avizare

Fise Avizare

Download fisa de avizare accident/incident produs pe calea ferata

EXTRAS DIN HG 117 /2010

FIŞĂ DE AVIZARE a accidentului/incidentului produs pe calea ferată 

1. Numărul, data, ora avizării/Număr confirmare primire avizare ....................................................................................
2. Revizor de serviciu structura teritorială/Revizor de serviciu structura centrală administrator/gestionar/inspector de stat teritorial de serviciu de la ASFR: ......................../........................./...........................
3. Data ............................ ora .................... primirii avizării
4. Avizare operatori economici implicaţi ...........................................................................................................
5. Locul producerii accidentului/incidentului (linie curentă, km, staţie etc.): ....................................................................
6. Data ..................... ora .......................... producerii accidentului/incidentului
7. Încadrarea preliminară a accidentului/incidentului: art. ................ grupa .................. pct. .............
8. Descriere: .................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................
9. Locomotive avariate ............................. nr. loc. ..................................
10. Mecanic locomotivă ....................................................., mecanic ajutor .......................................................
Depoul de care aparţin .............................................................................................................................
11. Şef manevră (şef tren) .........................................................................................................................
Manevrant vagoane (conductor tren) .................................................................................................................
Subunitatea de care aparţin ........................................................................................................................
12. Vagoane avariate ................................... stare (încărcate/goale) ............................................
13. Numărul vagonului ..........................................
14. Linii închise ............................. de la ora ................... la ora ....................
15. Morţi ................ răniţi ..................
16. Mijloace de ajutor solicitate (data, ora solicitării) ...........................................................................................
17. Mijloace de ajutor îndrumate (data, ora îndrumării) .............................................................................................
18. Avizarea reprezentanţilor teritoriali ai organelor din cadrul parchetelor, poliţiei, inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă, salvării, gărzii de mediu etc. .............................................................................................................
. ....................................................................................................................................................
Semnătura
..................................

 Download fisa de avizare accident/incident produs la metrou

FIŞĂ DE AVIZARE a accidentului/incidentului produs pe reţeaua de transport cu metroul

[] Accident
[] Incident
[] Accident de muncă
[] Început de incendiu; inundaţii
[] Perturbaţii majore în circulaţia TEM (peste 15 minute)
(Se va bifa fapta în pătrăţel.)
Nr. de avizare ......................../............................... (data şi ora transmiterii), dispecer central ............................................................. (numele şi prenumele)
Avizarea reprezentanţilor Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române, Organismului de Investigare Feroviar Român, Procuraturii, inspectoratului teritorial pentru protecţia muncii, pompierilor, inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă etc.
. ...................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................
Data, ora producerii: ..............................................................................................................
Locul (staţia, linia curentă, relaţia, linia de manevră, depoul): ..................................................................
Fir ................................................................................................................................
Mecanic ...................................................................., mecanic ajutor .......................................
Tren nr. .................................... trasa.................................................................................
Depăşiri ale intervalului de circulaţie: ...........................................................................................
Încadrarea preliminară a accidentului/incidentului: ................................................................................
. ...................................................................................................................................
Descrierea: ........................................................................................................................
Pagube materiale: DA/NU
Victime materiale: DA/NU
Material rulant afectat: ...........................................................................................................
Linii închise: .....................................................................................................................
Macazuri afectate: .................................................................................................................
Instalaţii scoase din funcţiune: ................................................................................
Personal din conducerea operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul avizat: ................... ora .................
Personal din compartimentul responsabil cu siguranţa circulaţiei avizat: ............................................. ora............
Mijloace de ajutor solicitate: .......................................................................................................

Dispecer central,
............................