Selectați limba dvs

Formular Raport Eveniment

Formular Raport Eveniment

MODELUL ŞI CONŢINUTUL formularului "Raport de eveniment"

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Denumirea operatorului economic2 ...................... Denumirea operatorului economic/subunitatii4 .................|
|Subunitatea3 .......................................... Primit .......................................................|
| Functia ......................................................|
| Semnatura |
| L.S. |
| | | RAPORT DE EVENIMENT |
|Nr. .............din data ./......../.............. |
| |
|Subsemnatul, ................................., functia...................., raportez urmatoarele: .........................................|
|.................................................................................................................................................................|
|.................................................................................................................................................................|
|.................................................................................................................................................................|
|.................................................................................................................................................................|
|................................................................................................................................................................ |
|................................................................................................................................................................ |
|................................................................................................................................................................ |
|................................................................................................................................................................ |
|................................................................................................................................................................ |
|................................................................................................................................................................ |
|................................................................................................................................................................ |
|................................................................................................................................................................ |
|................................................................................................................................................................ |
|................................................................................................................................................................ |
|................................................................................................................................................................ |
| Semnatura |
| .....................................|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+