Selectați limba dvs

Sondaj de opinie privind evaluarea activitatii desfasurata de AGIFER

      În perioada octombrie-decembrie 2021 AGIFER a efectuat un sondaj de opinie în rândul operatorilor feroviari şi gestionarilor de infrastructură. Acesta a avut ca obiective:

 • Identificarea percepţiei asupra activităţii de investigare desfăşurată de AGIFER
 • Exprimarea opiniilor actorilor feroviari despre comunicarea cu AGIFER
 • Obţinerea de informaţii pentru îmbunătăţirea activităţii şi modificarea strategiei AGIFER de implicare în domeniul feroviar

Chestionarul a avut 21 de întrebări şi au răspuns 25 de operatori feroviari şi gestionari de infrastructură. Distribuția răspunsurilor la întrebări a fost următoarea:

1. Marcați care dintre următoarele responsabilități, dacă există, le asociați cu AGIFER?

raspuns intrebarea 1

Cei mai mulți dintre respondenți au asociat AGIFER cu responsabilitățile de:

 • Investigare a accidentelelor și incidentelelor feroviare şi de metrou din România,
 • Efectuare a investigațiilor independent de alte organisme din sistemul feroviar,
 • Efectuare de recomandări de siguranță către operatorii feroviari şi administratorii/gestionarii de infrastructură pentru a îmbunătăți siguranța,
 • Furnizarea de informaţii care reprezintă lecţii de siguranță feroviară, prin publicarea rapoartelor de investigare.

Au fost luate însă în considerare toate variantele de răspuns oferite ca responsabilități asociate AGIFER.

Răspunsurile au evidenţiat conştientizarea rolului AGIFER în rândul actorilor feroviari, majoritatea celor chestionaţi identificând corect responsabilităţile asociate agenţiei de investigare. Este de remarcat faptul că, pe lângă responsabilităţile principale privind investigarea accidentelor şi incidentelor feroviare, actorii feroviari respondenţi asociază şi alte responsabilităţi cu AGIFER, respectiv facilitarea colaborării între părţile interesate şi oferirea de lecţii de siguranţă feroviară prin publicarea rapoartelor de investigare.

2. Marcați prin care dintre următoarele modalități, dacă este cazul, ați intrat în contact cu AGIFER în ultimele 12 luni?

raspuns intrebarea 2

Cei mai mulți dintre respondenți au răspuns că au avut contact cu AGIFER prin email ( 17 răspunsuri) și telefon ( 12 răspunsuri), apoi cu ocazia derulării unei investigații. Cele mai puține răspunsuri au fost date pentru variantele: la o întâlnire sau eveniment și la încheierea contractului de investigare.

3. Gândindu-vă la impresia dvs. generală despre AGIFER, marcați care dintre următoarele fraze descrie cel mai bine modul în care ați vorbi în privat despre AGIFER altor persoane sau organizații feroviare?

raspuns intrebarea 3

Majoritatea respondenților au afirmat că ar vorbi apreciativ despre AGIFER dacă ar fi întrebați ( 22 respondenți dintr-un total de 25 au afirmat aceasta), ceea ce arată că AGIFER are o imagine pozitivă în rândul organizațiilor feroviare chestionate.

4. În ce măsură credeți că fiecare dintre următoarele atribute se aplică AGIFER? Apreciaţi, prin încercuirea variantei alese, aceste aspecte pe o scală de la 1 la 5, unde 1= nivel minim şi 5= nivel maxim.

raspuns intrebarea 4

Organizațiile care au răspuns la chestionar au asociat AGIFER cu atribute pozitive precum: profesionalism, are cunoştinţe necesare, este de încredere, oferă informaţii, este receptiv, omunicativ, abordabil şi obiectiv, cărora le-au acordat note maxime ( nivel ridicat sau nivel maxim). Aceste aspecte arată o imagine de profesionalism atribuită AGIFER.

5. Gândindu-vă la relația dvs. cu AGIFER, în ce măsură sunteți de acord cu fiecare dintre următoarele afirmații? Apreciaţi, prin marcarea variantei alese, fiecare din afirmaţiile enunţate pe o scală de la 1 la 4 unde:1= Dezacord puternic; 2= Tind să nu fiu de acord; 3= Tind să fiu de acord; 4= Acord puternic; Nu ştiu

raspuns intrebarea 5

Cele mai multe dintre organizaţiile feroviare care au răspuns la chestionar (22 din 25) sunt de acord că investigaţiile AGIFER sunt importante pentru organizația lor, în timp ce o proporție similară (21 din 25) este de acord că investigațiile AGIFER au o contribuție semnificativă la îmbunătățirea siguranței feroviare. O proporție mai mică, dar semnificativă (17 organizaţii din 25) este de acord că relația cu AGIFER este reciproc avantajoasă, în timp ce 13 din 25 sunt de acord că organizația lor are o relație strânsă cu AGIFER.

Putem concluziona că organizațiile respondente apreciază relația pe care o au cu AGIFER, afirmând că au beneficii de pe urma acestei relații.

6. Cât de importante consideraţi că sunt următoarele aspecte ale activităţii AGIFER pentru actorii feroviari? Apreciaţi, prin marcarea variantei alese, fiecare din afirmaţiile enunţate pe o scală de la 1 la 5 unde:1= Deloc important; 5= Foarte important; Nu ştiu.

raspuns intrebarea 6

Majoritatea respondenților au apreciat aceste aspecte ale activității AGIFER ca fiind foarte importante pentru organizația lor. Din răspunsurile date se poate concluziona că realizarea independentă a investigației este aspectul de cea mai mare importanță pentru actorii feroviari .

7. Cât de bine consideraţi că efectuează AGIFER fiecare din următoarele: Apreciaţi, prin marcarea variantei alese, fiecare din afirmaţiile enunţate pe o scală de la 1 la 5 unde:1= Deloc; 5= Foarte bine; Nu ştiu

raspuns intrebarea 7

Majoritatea părților interesate chestionate apreciază că AGIFER are performanțe bune la fiecare aspect al activității sale evaluate.

Respondenții au apreciat că AGIFER efectuează bine și foarte bine activitățile enumerate mai sus. Punctajele cele mai mari au fost pentru activitățile:

 • Identifică factorii critici de siguranță
 • Face recomandări de siguranţă către actorii feroviari
 • Interacționează cu actorii și alte părți interesate în timpul investigațiilor
 • Demonstrează expertiză în investigaţii

În ce privește activitatea de publicare a rapoartelor în timp util, au fost și respondenți care au apreciat această activitate ca realizându-se bine sau mai puțin bine, remarcându-se dorința acestora de a scurta timpul de publicare al rapoartelor.

8. Organizaţia dvs a fost implicată într-o investigaţie a AGIFER în ultimii 5 ani?

raspuns intrebarea 8

Două treimi dintre cei chestionați au fost implicați într-o investigație a AGIFER în ultimii cinci ani.

9. În ce măsură credeți că fiecare dintre următoarele cuvinte se aplică investigatorilor AGIFER pentru investigațiile organizaţiei dvs. specifice? Apreciaţi, prin marcarea variantei alese, pe o scală de la 1 la 5 (nivelul minim = 1, nivelul maxim = 5)

 raspuns intrebarea 9a

Investigatorii AGIFER au fost evaluați cu nivel ridicat și maxim pentru toate atributele enumerate mai sus. Pe primul loc în ierarhia acestor atribute s-a aflat calitatea de a fi informat, urmată în ordine de: profesionist, de încredere, oferă informații, receptiv și comunicativ.

10. Marcați cum ați evalua colaborarea pe care ați avut-o cu AGIFER în timpul investigaţiei?

raspuns intrebarea 10

Majoritatea respondenţilor (19 din 25) au evaluat colaborarea avută cu AGIFER în timpul investigaţiilor ca fiind exact cât trebuie, în timp ce 6 dintre ei au răspuns că nu pot aprecia acest aspect.

11. În ce măsură sunteți de acord sau nu, cu fiecare dintre următoarele afirmații cu privire la informațiile furnizate de AGIFER în timpul unei investigații? Apreciaţi, prin marcarea variantei alese, fiecare din afirmaţiile enunţate pe o scală de la 1 la 4 unde:1= Dezacord puternic; 2= Tind să nu fiu de acord; 3= Tind să fiu de acord; 4= Acord puternic; Nu ştiu

raspuns intrebarea 11

Distribuţia răspunsurilor la aceste două afirmații a fost asemănătoare. Organizațiile intervievate au răspuns că tind să fie de acord sau exprimă un acord puternic cu aceste două afirmații.Pentru fiecare dintre afirmații, a existat și un număr de respondenți (7 pentru prima afirmație și respectiv 8 pentru a doua dintr-un total de 25 de respondenți) care au spus că nu știu, nu pot aprecia aceste aspecte.

12. Cum ați califica în general calitatea investigațiilor incidentelor din domeniul feroviar (altele decât cele cu participare AGIFER)? Apreciaţi, prin marcarea variantei alese, pe o scală de la 1 la 5, unde: 1= Slabă; 5= Foarte bună; Nu ştiu.

raspuns intrebarea 12

Cei mai mulți dintre respondenți au apreciat calitatea investigațiilor din domeniul feroviar, altele decât cele cu participare AGIFER, ca fiind bună( 32%) și foarte bună (44%). Au existat 4 respondenți care au spus că nu știu.

13. În ce măsură credeți că prin prestaţia sa AGIFER are un rol în îmbunătățirea calității propriilor investigații pe care le efectuaţi în organizaţia dumneavoastră? Apreciaţi , prin marcarea variantei alese, pe o scală de la 1 la 5, unde: 1= În nici o măsură; 5= În cea mai mare măsură; Nu ştiu.

raspuns intrebarea 13

Cele mai multe dintre organizaţiile chestionate ( 22 din 25)  au evaluat prestaţia AGIFER ca având un rol important în îmbunătățirea calității propriilor investigații pe care le efectuează.

14. Apreciaţi, prin marcarea variantei alese, în ce măsură sunteți de acord sau nu cu fiecare dintre următoarele afirmații cu privire la recomandările făcute de AGIFER pentru îmbunătăţirea siguranței feroviare, folosind următoarea scală: 1= Dezacord puternic; 2= Tind să nu fiu de acord; 3= Tind să fiu de acord; 4= Acord Puternic; Nu ştiu.

raspuns intrebarea 14

Un aspect important evaluat prin acest chestionar a vizat punctul de vedere al actorilor feroviari faţă de recomandările făcute de AGIFER pentru îmbunătăţirea siguranţei feroviare. Organizaţiile care au răspuns au apreciat faptul că recomandările făcute de AGIFER conduc la creşterea siguranţei feroviare, sunt susţinute de probele şi situaţia din teren, sunt realiste şi aplicabile cazului investigat.

Pentru toate cele cinci afirmații cu privire la recomandările făcute de AGIFER pt. îmbunătățirea siguranței feroviare a fost exprimat un acord puternic de către respondenți.

15. Apreciaţi implicarea AGIFER ca necesară după publicarea raportului, ea fiind utilă în implementarea recomandărilor? Folosiţi, prin marcarea variantei alese, următoarea scală de evaluare:

raspuns intrebarea 15

Majoritatea organizaţiilor respondente (84% - reprezentând 21 de organizații dintr-un total de 25) au considerat necesară implicarea AGIFER în implementarea recomandărilor făcute, după publicarea raportului de investigare.

16. Marcați prin care dintre următoarele modalități, dacă există, aflați că AGIFER a publicat un raport de investigare?

raspuns intrebarea 16

Majoritatea organizațiilor au afirmat că urmăresc publicarea rapoartelor pe site-ul AGIFER (21 respondenți din 25 au afirmat aceasta).

17. Ați citit un raport de investigare publicat de AGIFER în ultimele 12 luni? Marcați varianta aleasă

raspuns intrebarea 17

24 din 25 de respondenți (respective 96%) au afirmat că au citit un raport de investigare publicat de AGIFER în ultimele 12 luni, aceasta demonstrând interesul pentru rapoartele publicate de AGIFER.

18. Cum ați evalua fiecare dintre următoarele aspecte ale rapoartelor de investigare ale AGIFER?

raspuns intrebarea 18

Folosiţi o scală de la 1 la 5, prin marcarea variantei alese (1 = foarte slab, 5 = foarte bun)

Majoritatea celor care au răspuns au apreciat calitatea rapoartelor de investigare, claritatea și cantitatea de informații incluse în acestea.

Pentru primul aspect au fost 24 de organizaţii care l-au evaluat ca fiind bun și foarte bun, în timp ce pentru aspectele (2) și (3) au fost câte 23 de organizaţii care au evaluat aceste aspecte ca fiind bune și foarte bune (dintr-un total de 25 răspunsuri date).

Aceste evaluări arată aprecierea pentru modul de redactare al rapoartelor de investigare.

19. Aţi citit Raportul anual AGIFER pe 2020? Marcați varianta aleasă

raspuns intrebarea 19

Din cei 25 respondenți, 14 (reprezentând 56%) au răspuns că au citit Raportul anual al AGIFER pe 2020 și 10 (40%) au răspuns că nu l-au citit.

20. Pentru care din următoarele motive, dacă este cazul, nu ați citit Raportul anual al AGIFER pe 2020? Marcați variantele/varianta aleasă (Daca nu este cazul ignorati)

raspuns intrebarea 20

Dintre cei care au răspuns că nu au citit Raportul anual al AGIFER pe 2020, cei mai mulți au invocat ca motiv faptul că nu au aflat că a fost publicat.

3 dintre respondenți nu au precizat un motiv anume pentru care nu au citit Raportul anual al AGIFER pe 2020.

21. Ce aspecte considerați că ar trebui îmbunătățite de către AGIFER? 8 răspunsuri:

 • „Rapoartele de investigare finalizate, sa se publice mai repede. Urmare accidentelor si incidentelor feroviare se generează costuri foarte mari si consultarea rapoartelor de catre cei implicați va duce la reducerea timpilor de finalizare a reglării costurilor”.
 • „Crearea unei publicații trimestriale/lunare/bilunare cu un accent deosebit pe siguranță feroviara”.
 • „Recomandările de siguranță să fie directe și la obiect, nu sub forma clasică de refacere sau facere a „unei analize de risc pentru a identifica toate riscurile....”
 • „Dotarea cu aparate si dispozitive performante pentru măsurarea cotelor reglementate in codurile de buna practică feroviara”
 • „Volumul rapoartelor de investigare ar putea fi, în unele cazuri, mai mic, acestea devenind mai ușor de asimilat. De asemenea, în cazul unor rapoarte de investigare, cauzele și factorii care au contribuit ar putea fi formulate în mod mai obiectiv (și mai puțin "pompos")”.
 • „mai multa independenta”
 • „abordarea privind accidentele cu trenuri in circulație pe LFI- Atestații”
 • „imparțialitatea, informația, comunicarea in teren cu ocazia investigațiilor si termenele foarte lungi de finalizare a RI care nu coincid in cele mai multe situații cu celelalte termene ale actelor normative in vigoare valabile pentru alte autorități si entități (Codul Muncii, asiguratori, ITM, etc)”.

Dintre cele 25 de organizații care au răspuns la chestionar, 8 au exprimat necesitatea îmbunătățirii unor aspecte în activitatea AGIFER.

Aspectele pe care aceste organizații le consideră că trebuiesc îmbunătățite sunt:

 • Comunicarea ( 2 organizații au afirmat acest aspect, fără a da însă detalii suplimentare, iar o a treia organizație a făcut referire la necesitatea îmbunătățirii comunicarii în teren cu ocazia investigațiilorî. transmiterea informațiilor la acest moment al investigațiilor să se facă cu imparțialitate).
 • Timpul până la publicarea raportului de investigare finalizat. ( Se dorește scurtarea acestui timp, a.î. consultarea mai rapidă a rapoartelor de investigare de către cei implicați să reducă timpii de finalizare a reglării costurilor generate de accidentele și incidentele feroviare).
 • Recomandările de siguranță. ( Acestea se consideră că trebuiesc formulate în așa fel încât să fie directe și la obiect).
 • Dotarea cu aparate și dispozitive performante pentru măsurarea cotelor reglementate în codurile de bună practică feroviară.
 • Crearea unei publicații trimestriale/lunare/bilunare cu un accent deosebit pe siguranța feroviară.